Infoavond 30-01-2015 nu met originele geluidsopnamen

De presentaties zoals deze plaats vonden tijdens de infoavond op 30-01-2015 zijn ook opnieuw te lezen maar dan nu met het originele geluid erbij. Zo kan iedereen nog eens opnieuw beluisteren wat er gezegd is door beide presentatoren.

Presentatie Nico Tijdink: namens de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee

Presentatie Ries Kock: namens de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

Presentatie 30-01-2015

Hier de Presentatie zoals deze werd getoond tijdens de bijeenkomst op 30-01-2015 in de Oude Calixtus te Groenlo.

Dit is de originele presentatie, deze is door ons niet meer aangepast of gecorrigeerd.

De presentatie is opgeslagen in PDF formaat en kunt u bekijken met Adobe Reader. Wanneer u dit programma niet heeft dan kunt u het hier downloaden.

Het is aan u om, indien u hier behoefte aan heeft, onze gegevens te controleren. Indien u van mening bent dat de gepresenteerde gegevens onjuistheden bevatten dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen en dit natuurlijk onderbouwd toe te lichten.

 

2 februari 2015

Stichting Megamestvergister Groenlo NEE

 

 

******* INFORMATIEAVOND ********

De Stichting Megamestvergister Groenlo NEE organiseert een

OPENBARE INFORMATIEAVOND OP
VRIJDAG 30-01-2015 OM 20.00 UUR

Te GROENLO, OUDE CALIXTUS KERK, MATTELIERSTRAAT 5

Wij nodigen u allen uit om deze informatieavond bij te wonen.

Bent u tegenstander van deze installatie of u bent voorstander ?
of weet u het nog niet ?
Bent u er bedrijfsmatig bij betrokken, of vanuit de politiek ?

U bent van harte welkom op:

VRIJDAG 30-01-2015 AANVANG 20.00 UUR
OUDE CALIXTUS KERK TE GROENLO

image