Doelstelling+argumenten

De doelstelling van onze Stichting is het tegenhouden van de bouw van een megamestvergistingsinstallatie in Groenlo, en wel om de volgende argumenten:

1) Een mestvergistingsinstallatie van deze enorme omvang gaat ten koste van de leefbaarheid van de burgers in Groenlo en de omgeving:

Landelijk komt er steeds meer kritiek op mestvergisting, o.a. ernstige stankoverlast, milieuvervuiling en overige gevaren die mestvergistingsinstallaties veroorzaken. Stankoverlast op meerdere kilometers maar ook explosies en branden blijken regelmatig aan de orde. De kans is groot dat inwoners van Groenlo regelmatig een rotte eierengeur zullen waarnemen bij en in huis. De ervaring leert dat dit gebeurt bij het ontbreken van wind, bv op mooie zomerdagen.  Klik op calamiteiten voor een opsomming.

De geplande mestvergistingsinstallatie in Groenlo wordt megagroot, de grootste van Nederland! En dan ook nog eens gebaseerd op een combinatie van niet eerder uitgeprobeerde grootschalige technieken. Groenlo wordt een proeftuin voor een gevaarlijke chemische gasfabriek, op amper 500m vanaf de bebouwde kom en maar 1600m tot het centrum van Grolle!

2) Een mega mestvergistingsinstallatie is slecht voor de werkgelegenheid in Groenlo:

Door de enorme installatie zullen nieuwe bedrijven zich wel 2x bedenken voor ze zich op de Laarberg vestigen. Wie wil er nu zijn nieuwe bedrijf opstarten naast zo’n megastankinstallatie waar honderden stinkende vrachtwagen per dag aan en af rijden? Daarnaast zullen de bestaande bedrijven op de Laarberg ook deze overlast gaan ondervinden. Ook zal de bloeiende Grolse toeristische sector getroffen worden: Groenlo krijgt landelijke bekendheid, maar dan niet als Vestingstad maar als de mesthoofdstad van Nederland. En welke toerist wil er nog genieten van het buitengebied van Groenlo als er honderden mestvrachtwagens per dag via het Achterhoekse buitengebied rond Groenlo af en aan rijden? Ook zal het buitengebied van Groenlo zeer aantrekkelijker worden voor megastallen want de boer betaalt uiteindelijk zelf de transportkosten van de mest naar deze installatie en dus wil de boer zich in de buurt van Groenlo vestigen. De eerste megastal staat al gepland in Voor- Beltrum, op amper 2000m vd megavergister: 5000 varkens, dit tot grote teleurstelling en woede van de direct omwonenden. Wordt Groenlo straks Mestlo?

3) De installatiebouwer RMS is een onbetrouwbare en onervaren eenmanszaak:

Het dagblad De Gelderlander heeft recent onthult dat het z.g.n. ingenieursbureau RMS bestaat uit slechts 1 techneut, die maar 2 jaar ervaring heeft op gebied van uitsluitend kleine vergistingsinstallaties. Men heeft tezamen met met het inmiddels failliete Duitse bedrijf Limnotec twee kleine boerderij mestvergistingsprojecten opgestart en er 1 gerealiseerd…… Terwijl RMS eerder aangaf dat men een 8 jaar brede ervaring had in grootschalige mestvergisting…….De zakelijk partner van deze techneut blijkt daarnaast goksites en erotische horoscopen te exploiteren: wij zijn nog steeds verbaasd dat er over de betrouwbaarheid van RMS tot op heden geen enkele kritische vraag vanuit de gemeenteraad richting het college of gebiedsmakelaar De Laarberg is gesteld.

4) In tegenstelling tot wat de gebiedsmakelaar van De Laarberg beweert, is een megamestvergistingsinstallatie is niet duurzaam:

Een mestvergister is niet duurzaam omdat het overschot aan mest afkomstig is van buiten Europa, zoals soja . Vaak is die soja afkomstig van plantages die zijn aangelegd ten koste van tropische regenwouden wat weer heeft geleid tot verdrijving van de oorspronkelijke bevolking en mondiale milieuproblemen. Ook levert mestvergisting nauwelijks een energetisch voordeel op, zeker niet als je, zoals RMS wil, de mest gaat indrogen tot korrels, wat veel verdampingsenergie kost.  Tientallen kleine mestvergisters zijn de afgelopen jaren failliet gegaan vanwege het feit dat ze onrendabel bleken te zijn en er net zoveel grijze energie ingestopt moet worden als dat er groene energie uitkomt.

5) De 60 miljoen (!) euro die de bouw vd mestfabriek moet gaan kosten is een desinvestering: 

Het rendement op een investering in een zonnepanelenpark is ongeveer 6x beter dan bij een mestvergister. Voor windenergie is dat zelfs een factor 12! Dat is ook de reden waarom banken zoals de Rabobank niet (meer) investeren in mestvergisters. De kans is dus reeel dat Groenlo over een paar jaar met een gigantische lege megafabriek in de maag zit…en de boeren daarmee helemaal in de shit achterlatend, omdat zij hun mest niet meer kwijt kunnen en hun investeringsgeld kwijt zijn (2 miljoen).

Om ons doel te bereiken zullen wij:

  • de burgers en de bestuurders infomeren
  • informatieavond(en) organiseren zoals 30 jan Calixtuskerk Groenlo
  • zonodig de gang naar de rechter maken

Wij zijn tegen de enorme schaalgrootte van deze grootste mestfabriek van Nederland aan de rand van Groenlo. Wij willen dat de gemeente het initiatief neemt voor een herbezinning mbt hoe de Achterhoek in de toekomst duurzaam met mest. mestvergisting en landbouw kan omgaan.