06-02-2015 Reactie op het artikel van de Tubantia van 03-02-2015

Bio-industrie goed voor de natuur?

Het is een uiterst merkwaardige conclusie die journalist Roel Oos­terink trekt in een stukje dat wel een reclamespot van LTO (land­bouwers) en RMS (bouwer van de mestverwerker) lijkt.

Hij schrijft dat de mestverwerker niet kan stinken, omdat het een gesloten systeem is. Leg dat eens uit aan al degenen die bij een der­gelijke installatie wonen. Elke mestverwerker stinkt en zelfs RMS geeft toe dat stank niet ge­heel te vermijden valt.

Nog gekker wordt het als gesteld wordt dat de aanleg goed is voor de natuur, omdat de boeren an­ders wel gedwongen zijn hun mestoverschotten op het land te gooien, wat uiteraard ten streng­ste verboden is.

Dit leidt tot zijn bizarre conclusie dat de intensieve veeteelt goed is voor de natuur en dat alle natuur­en milieuorganisaties, die fel te­gen de megamestverwerker zijn, dus tegen de natuur zijn.

Hoe gek kun je het maken?

Jaap Cannegieter (voorzitter Stichting Mooi Groenlo) namens de Stichting Megamestvergis­terGroenloNEE

Groenlo

Infoavond 30-01-2015 nu met originele geluidsopnamen

De presentaties zoals deze plaats vonden tijdens de infoavond op 30-01-2015 zijn ook opnieuw te lezen maar dan nu met het originele geluid erbij. Zo kan iedereen nog eens opnieuw beluisteren wat er gezegd is door beide presentatoren.

Presentatie Nico Tijdink: namens de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee

Presentatie Ries Kock: namens de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

Presentatie 30-01-2015

Hier de Presentatie zoals deze werd getoond tijdens de bijeenkomst op 30-01-2015 in de Oude Calixtus te Groenlo.

Dit is de originele presentatie, deze is door ons niet meer aangepast of gecorrigeerd.

De presentatie is opgeslagen in PDF formaat en kunt u bekijken met Adobe Reader. Wanneer u dit programma niet heeft dan kunt u het hier downloaden.

Het is aan u om, indien u hier behoefte aan heeft, onze gegevens te controleren. Indien u van mening bent dat de gepresenteerde gegevens onjuistheden bevatten dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen en dit natuurlijk onderbouwd toe te lichten.

 

2 februari 2015

Stichting Megamestvergister Groenlo NEE