Infoavond 30-01-2015 nu met originele geluidsopnamen

De presentaties zoals deze plaats vonden tijdens de infoavond op 30-01-2015 zijn ook opnieuw te lezen maar dan nu met het originele geluid erbij. Zo kan iedereen nog eens opnieuw beluisteren wat er gezegd is door beide presentatoren.

Presentatie Nico Tijdink: namens de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee

Presentatie Ries Kock: namens de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

Een biogasinstallatie in Groenlo is Russische roulette

Een biogasinstallatie in Groenlo is Russische roulette. Wat RMS en De Laarberg in Groenlo ook willen beweren, de recente geschiedenis leert dat biogasproductie, zelfs met kleine tot middelgrote mestvergisters, grote risico’s met zich meebrengt. En de grootste mestvergister van Nederland, die straks naast Groenlo gebouwd wordt, zou wel veilig zijn?

Honderden zware ongelukken en overtredingen van de geurnormen hebben zich de laatste jaren voorgedaan rondom biogasinstallatie in Europa, zoals recent ook nog in Friesland, waar een enorme brand uit brak in een mestvergister die 10 x kleiner is dan de mestvergister op De Laarberg.