Ook Staatssecretaris tegen ongeremde groei varkensboeren

Afgelopen week heeft staatssecretaris Sharon Dijkstra richting de varkenshouderij aangegeven dat ze niet gelooft in een “race to the bottom”. De varkenshouderij moet volgens haar “vooral niet meer en goedkoper produceren, maar vooral duurzamer”.

Dit streven naar duurzaamheid en kleinschaligheid waarbij de boer een betere prijs krijgt voor zijn vlees is precies één van de argumenten waarom wij protesteren tegen de komst van de megamestvergister in Groenlo.

Dus stop de bouw van de Megamestvergister

IMG_8858

Waar blijft de Grolse Megamestvergister?

Update 17 april 2015

Het is stil rondom de megamestvergister. RMS GmbH wilde in januari de vergunning aanvragen. Inmiddels zijn we echter bijna 3 maanden verder. Wij vermoeden dat het vinden van een geldschieter (54 mlj € !) en de resultaten van de technische haalbaarheidsstudie hen op dit moment behoorlijk parten speelt.

Maar wij hebben zeker niet stilgezeten:
1) We hebben onze stichting uitgebreid met een aantal enthousiaste nieuwe leden. Ook krijgen we steun vanuit Grolse bedrijven die een megavergister als een bedreiging zien voor hun business.
2) We zijn een samenwerking aangegaan met de MOB uit Nijmegen. Dit milieuadviesbureau heeft veel ervaring met grote milieu(recht)zaken, zoals de zaak tegen de mestvergister in Varsseveld.
3) En we hebben samen met hun jurist een plan de campagne opgesteld om een eventuele rechtszaak succesvol te doorlopen. We zien nu al goede kansen om de bouw van de vergister met minstens 2 jaar te vertragen.
4) We hebben een oriënterend gesprek gehad met de Gemeente Oost Gelre. Zij heeft aangegeven wat het te doorlopen ambtelijk traject wordt als het tot een aanvraag van RMS komt. Er zitten in dat traject veel communicatiemomenten naar de burgers toe ingebouwd, eindelijk!
5) We krijgen vragen van boeren (!) die zich afvragen of RMS wel een betrouwbare partner is…….
6) We organiseren binnenkort een bijeenkomst voor getroffen omwonenden, waarbij we zaken als overlast en planschade gaan bespreken. Maar ook bekijken we dan de onderlinge samenwerking voor wanneer het tot een rechtszaak komt.
7) We hebben contacten gelegd met andere actiegroepen in Nederland die ook te maken krijgen met een grootschalige mestvergister naast hun deur.

Kortom, wij zitten niet stil!

06-02-2015 Reactie op het artikel van de Tubantia van 03-02-2015

Bio-industrie goed voor de natuur?

Het is een uiterst merkwaardige conclusie die journalist Roel Oos­terink trekt in een stukje dat wel een reclamespot van LTO (land­bouwers) en RMS (bouwer van de mestverwerker) lijkt.

Hij schrijft dat de mestverwerker niet kan stinken, omdat het een gesloten systeem is. Leg dat eens uit aan al degenen die bij een der­gelijke installatie wonen. Elke mestverwerker stinkt en zelfs RMS geeft toe dat stank niet ge­heel te vermijden valt.

Nog gekker wordt het als gesteld wordt dat de aanleg goed is voor de natuur, omdat de boeren an­ders wel gedwongen zijn hun mestoverschotten op het land te gooien, wat uiteraard ten streng­ste verboden is.

Dit leidt tot zijn bizarre conclusie dat de intensieve veeteelt goed is voor de natuur en dat alle natuur­en milieuorganisaties, die fel te­gen de megamestverwerker zijn, dus tegen de natuur zijn.

Hoe gek kun je het maken?

Jaap Cannegieter (voorzitter Stichting Mooi Groenlo) namens de Stichting Megamestvergis­terGroenloNEE

Groenlo

Infoavond 30-01-2015 nu met originele geluidsopnamen

De presentaties zoals deze plaats vonden tijdens de infoavond op 30-01-2015 zijn ook opnieuw te lezen maar dan nu met het originele geluid erbij. Zo kan iedereen nog eens opnieuw beluisteren wat er gezegd is door beide presentatoren.

Presentatie Nico Tijdink: namens de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee

Presentatie Ries Kock: namens de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland