UPDATE MegaMestVergisterGroenloNEE UPDATE

Uitgelicht

De periode waarin men een bezwaarschrift (zienswijze) kon indienen tegen de vergunningen voor de plannen van RMS is nu verlopen.

Wij hebben in nauwe samenwerking met de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland uitgebreide en gedetailleerde zienswijzen ingediend. Wij hebben vernomen dat er via andere kanalen ook diverse zienswijzen zijn ingediend. Daarvan hebben wij er een aantal mogen inzien. Wanneer alle bezwaarschriften op een rij worden gezet dan kan de provinciale overheid niet anders concluderen dan dat alle vergunningen per omgaande moeten worden ingetrokken. Het is duidelijk geworden dat zowel de aanvragen als de vergunningen onvolledig zijn en dat, los van de administratieve fouten, er met name grote  onacceptabele hiaten zijn op belangrijke onderdelen zoals veiligheid en gezondheid.

Ook hebben we kennis genomen van het advies dat het gemeentebestuur van Oost Gelre op de omgevingsvingsvergunning heeft uitgebracht op basis van een evaluatie dat door het ingenieursbureau Tauw onder grote tijdsdruk werd uitgevoerd. Het gemeentebestuur vindt ook dat er nogal wat ontbreekt aan dit dossier met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Dat is helemaal in lijn met onze bevindingen. Maar helaas zien zij daarin geen onoverkomelijke problemen, blijkbaar wegen de economische belangen voor dit gemeentebestuur zwaarder dan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de bevolking.

Het gemeentebestuur van Berkelland daarentegen heeft helemaal niks gedaan en geeft daarmee de indruk niet te beseffen wat het RMS project eigenlijk inhoud. De lokale fractie van Groen Links heeft daar de risicos veel beter ingeschat en wel actie ondernomen en een zienswijze ingediend.

 Als vervolg op de Open Dag op industrieterrein de Laarberg zijn wij recent door RMS uitgenodigd voor een rondetafeloverleg om onze bezwaren en zorgen nader toe te lichten. Wij vinden dit een correct gebaar en hebben aangegeven daar graag gebruik van te maken ovoorwaarde dat het een openbare discussie moet zijn. Met de zeer teleurstellende vergadering met de overheidsdiensten ODA/ODRN in de Mattelier nog vers in ons geheugen hebben wij aangegeven dat dit rondetafeloverleg daarom een openbaar karakter moet hebben. Uiteraard met respect voor de verschillende standpunten maar wel met de mogelijkheid dat ongeruste burgers nu wél hun vragen en zorgen rechtstreeks kunnen uiten. RMS/Van Westreenen zouden daar dan alle gelegenheid krijgen om hun antwoorden te formuleren.

Spijtig genoeg hebben wij geen positieve reactie op dit voorstel ontvangen. Een vooroverleg, om eerst samen te onderzoeken hoe we met respect voor elkaars standpunten een openbare meeting zouden kunnen organiseren, is voor RMS/Van Westreenen niet bespreekbaar.

Wij hebben geen verborgen agenda’s, wij willen graag in alle openbaarheid de discussie aangaan maar daarin staan we blijkbaar alleen.

Wij hebben recent een nieuwsbrief naar al onze sympathisanten verstuurd.

Indien u deze ook wilt ontvangen dan kunt u zich aanmelden via onze website of u kunt onze laatste nieuwsbrief HIER downloaden.

In deze nieuwsbrief gaan we in detail in op procedurele kant van de zaak. We leggen uit dat het zeker nog geen gelopen race is en dat wij ons voorbereiden op een eventuele lange en indien nodig juridische strijd.

Wij danken u voor uw steun en wij blijven samen met u volharden in onze strijd om de bouw van een MegaMestVergister op de Laarberg tegen te houden.

                             Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

Facebook.com/megavergister
Twitter @megavergister
www.megamestvergistergroenlonee.nl

 

Steun ons in de strijd tegen de MegaMestVergister

Uitgelicht

Hand in hand voor een gezond Oost-Gelre en Berkelland

Wij, de Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE, maken ons al lange tijd grote zorgen over de bouwplannen van een Megavergistings-fabriek op industrieterrein de Laarberg. Een fabriek op deze schaalgrootte vormt een directe bedreiging voor ons leefmilieu en veiligheid voor de wijde omgeving.
Tevens geeft dit plan een volkomen verkeerd signaal naar de agrarische sector. Als deze plannen gerealiseerd gaan worden dan geeft dat onze veehouderij een vrijbrief om nog verder op te schalen, wat resulteert in nog meer megastallen.

Wij beseffen heel goed dat er op dit moment een mestoverschot is maar wij zien de komst van een MegaMestVergister niet als een structurele, duurzame oplossing voor dit probleem. Structurele oplossingen moeten we zoeken in anders gaan denken en vooral anders gaan handelen in de agrarische sector, met name richting grondgebonden bedrijfsvoering. Dit is een mooie toekomstvisie maar wij zijn realistisch genoeg om te begrijpen dat dit het huidige probleem van mestoverschot niet oplost. Wij zijn dan ook niet principieel tegen mestvergisting als een oplossing voor de korte termijn, maar wij vinden dat de risico’s van de schaal grootte van deze MegaMestVergister onverantwoord zijn.

Wij zijn op dit moment bezig te studeren op de voorlopig verleende vergunning en kijken met interesse naar de maatregelen die genomen worden bij noodsituaties en calamiteiten. Wat we tot nu toe lezen is zorgelijk. Het uitgewerkte scenario bij een stroomstoring bijvoorbeeld is ronduit schokkend. Het klopt gewoon niet. Dit is voor ons nogmaals een voorbeeld dat de initiatiefnemers eigenlijk niet goed weten waar ze mee bezig zijn en dat het opzetten van een MegaMestVergister meer is dan het overschrijven van folders.

Bij deze doen wij ook een oproep aan alle bedrijven op de Laarberg om onze visie moreel zowel als financieel te ondersteunen. Wij ervaren momenteel een brede maatschappelijke erkenning maar we hebben de steun van de industrie ook hard nodig. Temeer daar de personeelsleden van deze bedrijven het grootste gevaar lopen gezien de ligging ten opzichte van de geplande fabriek. Los nog even van een verhoogde concentratie lucht-verontreinigingen met gevaarlijke stoffen (o.a. fijnstof) die onvermijdelijk zijn, is er natuurlijk ook een groot probleem als er zich onverwachte calamiteiten voordoen.

Wij zijn een klein enthousiast team dat zich voor alle bewoners van deze regio sterk maakt om te verhinderen dat de plannen, zoals die nu op tafel liggen, doorgaan. Dat kunnen we niet alleen daarvoor hebben we ieders morele maar zeker ook financiële steun nodig.

Wij bedanken iedereen die de petitie al getekend heeft (we gaan richting 2000) of zij die dat nog gaan doen.
Wij vertrouwen erop dat u ook een gift naar onderstaand bankrekeningnummer gaat overmaken. Als iedereen die de petitie getekend heeft, bijvoorbeeld €10 doneert, dan kunnen wij de ongetwijfeld lange (juridische ) strijd volhouden.

Maak uw gift over naar Triodos Bank IBAN :
NL53 TRIO 0390 2130 12
tnv Stichting Mooi Groenlo
onder vermelding: MMVGN

Facebook.com/megavergister
Twitter: @megavergister
website: www.megamestvergistergroenlonee.nl

Teken de petitie via link:
www.gnmf.nl/petitie-mestvergister-groenlo

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

Ook Staatssecretaris tegen ongeremde groei varkensboeren

Afgelopen week heeft staatssecretaris Sharon Dijkstra richting de varkenshouderij aangegeven dat ze niet gelooft in een “race to the bottom”. De varkenshouderij moet volgens haar “vooral niet meer en goedkoper produceren, maar vooral duurzamer”.

Dit streven naar duurzaamheid en kleinschaligheid waarbij de boer een betere prijs krijgt voor zijn vlees is precies één van de argumenten waarom wij protesteren tegen de komst van de megamestvergister in Groenlo.

Dus stop de bouw van de Megamestvergister

IMG_8858

Waar blijft de Grolse Megamestvergister?

Update 17 april 2015

Het is stil rondom de megamestvergister. RMS GmbH wilde in januari de vergunning aanvragen. Inmiddels zijn we echter bijna 3 maanden verder. Wij vermoeden dat het vinden van een geldschieter (54 mlj € !) en de resultaten van de technische haalbaarheidsstudie hen op dit moment behoorlijk parten speelt.

Maar wij hebben zeker niet stilgezeten:
1) We hebben onze stichting uitgebreid met een aantal enthousiaste nieuwe leden. Ook krijgen we steun vanuit Grolse bedrijven die een megavergister als een bedreiging zien voor hun business.
2) We zijn een samenwerking aangegaan met de MOB uit Nijmegen. Dit milieuadviesbureau heeft veel ervaring met grote milieu(recht)zaken, zoals de zaak tegen de mestvergister in Varsseveld.
3) En we hebben samen met hun jurist een plan de campagne opgesteld om een eventuele rechtszaak succesvol te doorlopen. We zien nu al goede kansen om de bouw van de vergister met minstens 2 jaar te vertragen.
4) We hebben een oriënterend gesprek gehad met de Gemeente Oost Gelre. Zij heeft aangegeven wat het te doorlopen ambtelijk traject wordt als het tot een aanvraag van RMS komt. Er zitten in dat traject veel communicatiemomenten naar de burgers toe ingebouwd, eindelijk!
5) We krijgen vragen van boeren (!) die zich afvragen of RMS wel een betrouwbare partner is…….
6) We organiseren binnenkort een bijeenkomst voor getroffen omwonenden, waarbij we zaken als overlast en planschade gaan bespreken. Maar ook bekijken we dan de onderlinge samenwerking voor wanneer het tot een rechtszaak komt.
7) We hebben contacten gelegd met andere actiegroepen in Nederland die ook te maken krijgen met een grootschalige mestvergister naast hun deur.

Kortom, wij zitten niet stil!